Certyfikaty

Co to jest certyfikat EuroTest – WO

Certyfikat EuroTest – WO (European Certificates for Test Use in Work and Organizational Settings) jest poświadczeniem dla klienta, pracodawcy i współpracowników, że posiadająca go osoba wykazała się niezbędnymi kompetencjami do stosowania testów w organizacjach. Kompetencje te zostały określone w Europejskich Standardach Stosowania Testów Psychologicznych W Organizacjach, które stanowią merytoryczną podstawę certyfikacji. Standardy są pomyślane tak, aby ich stosowanie w prostej konsekwencji prowadziło do wytworzenia komplementarnych relacji między ludźmi, produktami i procedurami niezbędnymi w procesie testowania. Certyfikat może więc stać się gwarantem etycznego wykorzystywania testów w biznesie poprzez dbanie o wysoka jakość kompetencji użytkowników testów opartych na doświadczeniu zyskanym w środowisku organizacji.

Kto może ubiegać się o przyznanie certyfikatu EuroTest – WO

Certyfikat EuroTest – WO może być przyznawany na trzech poziomach zaawansowania i mogą się niego ubiegać zarówno psychologowie, jak i niepsychologowie stosujący testy w organizacji. Poziom 1 (Level 1) i Poziom 2 (Level 2) kwalifikacji poświadczonych przez certyfikat będzie osiągalny dla szerokiego spektrum profesjonalistów zgodnie z lokalnymi regulacjami, natomiast Poziom 3 (Level 3) jest planowany tylko dla psychologów posiadających certyfikat Europy. Osoby ubiegające się o certyfikat na wszystkich poziomach muszą spełniać wymagania odnośnie specyficznego kontekstu zastosowania testów oraz adekwatnych zasobów wiedzy eksperckiej ujętych w regulaminie EFPA oraz udokumentować określone przez NAC_PL w procedurze certyfikacyjnej osiągnięcia zawodowe oraz posiadane umiejętności. Certyfikat jest zawsze przyznawany dla osoby, a nie dla organizacji.

Do czego uprawnia certyfikat EuroTest – WO?

Certyfikat EuroTest – WO jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie stosowania testów psychologicznych w organizacjach. Nie oznacza to, że uprawnia on do zakupu/stosowania określonych narzędzi jeśli istnieją inne lokalne regulacje ograniczające dostęp do tych narzędzi bądź limituje dostęp do wykonywania zawodu dla osób nie posiadających certyfikatu. Z założenia pomysłodawców certyfikat EuroTest – WO ma umożliwiać migrację zawodową na terenie Europy i czytelność zasad potwierdzenia kompetencji zawodowych w różnych krajach. Wprowadzenie certyfikatu jest działaniem na rzecz zwiększania jakości procesów diagnostycznych w organizacjach i przejrzystości praktyk stosowanych w obszarze HR. W perspektywie może on ułatwić start na rynku pracy młodym specjalistom zainteresowanym podjęciem pracy w obszarze HR, pomóc w wytyczaniu ścieżek kariery, a także świadomie kształtować procesy rozwojowe, selekcyjne i ewaluacyjne w organizacji.