O NAC_PL

National Awarding Committee to organ powoływany na ogół przez krajowe towarzystwa psychologiczne akredytowane przy EFPA (European Federation of Psychologists’ Association) i odpowiedzialny za wdrożenie i prowadzenie procesu certyfikacji użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji EuroTest-WO. Członkowie NAC_PL mają reprezentować środowisko nauki i biznesu w podobnych proporcjach. Nie ma wymogu, aby członkami NAC byli wyłącznie psychologowie, istotne jest, aby osoby te miały doświadczenia i wiedzę ekspercką na temat stosowania testów w organizacjach.

Do głównych zadań Polskiej Komisji Certyfikacyjnej NAC_PL należą:

  • Zwiększanie poziomu wiedzy na temat stosowania testów zgodnie z ideami promowanymi przez EFPA.
  • Certyfikacja potwierdzająca posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystywaniem testów w obszarze pracy i organizacji.
  • Patronowanie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie w zakresie stosowania testów zgodnie ze standardami EFPA
  • Działania umożliwiające stosowanie testów przez profesjonalistów pracujących w obszarze HR, którzy nie posiadają wykształcenia psychologicznego.
  • Określenie sposobu weryfikacji kwalifikacji aplikanta.
  • Określenie wytycznych dla oceny kwalifikacji, w tym wiedzy, umiejętności i działania zgodnego z etyką (knowldge, skills and ethical conduct).
  • Doradzanie instytucjom szkoleniowym w zakresie wymogów, które trzeba spełnić, aby zapewnić zbieżność ich działań ze standardami EuroTest–WO.
  • Aktualizowanie bazy osób posiadających certyfikat EuroTest-WO w związku z jego przedłużeniem lub uzyskaniem wyższego poziomu.

Zobacz aktualny skład komisji NAC_PL