Skład komisji

Joanna Czarnota-Bojarska

Przewodnicząca Komisji

Dariusz Ambroziak

Wiceprzewodniczący Komisji

Dariusz Ambroziak

Psycholog organizacji (MA) z MBA. Partner Zarządzający Instytutu Gaussa, konsultant organizacyjny. Ekspert w zakresie zwiększania sprawności organizacyjnej, evidence-based HR, diagnozy organizacyjnej. Autor i współautor rozwiązań doradczych opartych na dowodach, testów i narzędzi pomiarowych oraz publikacji z zakresu psychologii organizacji.

Grzegorz Rajca

Sekretarz Komisji

Grzegorz Rajca

Psycholog organizacji, analityk danych, od 2010 roku związany z branżą doradczą. Konsultant Colliers International odpowiedzialny za metodologię badań ilościowych oraz doradztwo w zakresie strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą. Łączy wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz kompetencje z zakresu psychometrii i analizy danych. Autor i współautor testów i kwestionariuszy dedykowanych dla biznesu, a także wielu publikacji promujących stosowanie metod i narzędzi wysokiej jakości w obszarze doradztwa i psychologii organizacji.

Tatiana Szostok

Krzysztof Szostok

Danuta Reiss

Agnieszka Laskowska

Agnieszka Laskowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2011 roku jest związana zawodowo z organizacjami i firmami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Aktualnie współpracuje z Fundacją Oceny Kapitału Ludzkiego, gdzie zajmuje się wielowymiarową oceną kwalifikacji, kompetencji oraz predyspozycji społeczno-zawodowych osób z niepełnosprawnościami.

Edyta Petruczenko-Marczewska

Łącznik z TUAC

Urszula Brzezińska

Psycholog i starszy specjalista ds testów – 9 lat praktyki zawodowej. Posiada uprawnienia orzecznicze w zakresie psychologii transportu oraz wydawania pozwoleń na broń i obrotu materiałami niebezpiecznymi. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego.

Koordynator projektu EuroTest-Work&Organization w zakresie wdrażania standardów stosowania testów psychologicznych w biznesie. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego członek grupy roboczej Test User Accdeditation Committy TUAC przy Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych EFPA odpowiadającej za programy certyfikacyjne EuroTest – WO w krajach członkowskich.