Skład komisji

Łącznik z TUAC

Urszula Brzezińska

Psycholog i starszy specjalista ds testów – 9 lat praktyki zawodowej. Posiada uprawnienia orzecznicze w zakresie psychologii transportu oraz wydawania pozwoleń na broń i obrotu materiałami niebezpiecznymi. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego.

Koordynator projektu EuroTest-Work&Organization w zakresie wdrażania standardów stosowania testów psychologicznych w biznesie. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego członek grupy roboczej Test User Accdeditation Committy TUAC przy Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych EFPA odpowiadającej za programy certyfikacyjne EuroTest – WO w krajach członkowskich.