Standardy dla osób stosujących testy w biznesie

Książka „Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka – procedury – efektywność.”(red.) Urszula Brzezińska, Diana Malinowska.

Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych kształtowaniem polityki stosowania testów psychologicznych w organizacjach. Zawiera polskie tłumaczenie standardów dla użytkowników testów w biznesie EuroTest-WO opracowanych przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych EFPA. Aby zaadaptować standardy do polskich realiów, o ich skomentowanie poproszono specjalistów HR, naukowców i menadżerów, którzy stosują testy w organizacjach. W publikacji znajdują się więc wytyczne jak przeprowadzać badania testami oraz praktyczne wskazówki jak wskazania te implementować w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Aby ułatwić czytelnikowi znalezienie informacji o interesujących go aspektach wdrożenia testów w organizacjach , autorzy komentarzy wyjaśniali jak należy rozumieć poszczególne standardy z pięciu różnych perspektyw: etyka i aspekty prawne, teorie psychologiczne, psychometria, procedury i umiejętności, praktyka organizacyjna.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Bogdana Zawadzkiego:
Publikacja tej pozycji jest niezwykle ważna, bowiem będzie sprzyjać uporządkowaniu stosowania testów na polskim rynku oraz – mam taką nadzieję – znacząco przyczyni się do kultury testowania czy szerzej – diagnozowania w Polsce. Tym bardziej, że wpisuje się ona [książka] bezpośrednio w cykl szerszych działań mających na celu opiniowanie i certyfikowanie stosowania testów w naszym kraju.

W książce można znaleźć wiele przydatnych informacji o tym, jak stosować testy w diagnozie dla celów biznesowych, uwzględniając perspektywę wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie: pracowników, kandydatów do awansu czy zatrudnienia, menadżerów poszukujących członków zespołów, użytkowników testów, dyrektorów działów HR, freelancerów czy coachów. Standardy EuroTest – WO pozwalają precyzyjnie określić zakresy odpowiedzialności każdej ze stron, a także wyjaśniają jakie są prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej badanie testami oraz jaki zakres wiedzy, jakie kompetencje i jakie wartości powinny charakteryzować jej pracę. Dzięki informacjom zawartym w książce, w przystępny sposób wyjaśnia się, na czym polega profesjonalna kompetencja jaką jest diagnozowanie przy pomocy testów w organizacjach, co umożliwia skuteczne zarządzanie tym procesem.

Z publikacji można dowiedzieć się między innymi:

  • jak długo należy przechowywać dane z badań?
  • czym kierować się przy wyborze testów?
  • jakie cechy są najlepszymi predykatorami efektywności zawodowej?
  • jak projektować sesje badania testami w firmach?
  • na co zwracać uwagę decydując się na badania online

W książce zamieszczono wiele ramek wyjaśniających, rycin i tabel, omówieni przypadków (case studies), słownik terminów i wykaz literatury przedmiotu, oraz zaprojektowano graficzną nawigację po publikacji tak, aby maksymalnie ułatwić czytelnikowi odbiór zawartych w niej treści.

Zamów książkę