Testy w biznesie. Standardy i praktyka

Książka „Testy w biznesie. Standardy i praktyka” (red.) Teresa Szuster

Informacje o kulturze stosowania testów psychologicznych w polskich organizacjach zebrano w książce „Testy w biznesie. Standardy i praktyka” polnym narzędziem redakcją Teresy Szustrowej. Zebrano tam odpowiedzi na pytanie praktyków o to: czy testy psychologiczne mogą być opłacalnym narzędzie selekcji menadżerów? Czy adaptacja testu stosowanego w oddziałach firmy za granicą to konieczność, aby z powodzeniem stosować go w Polsce? Czy warto decydować się na badania online lub komputerowe wersje narzędzi? Jakie są europejskie systemy standardów dla użytkowników testów i gdzie szukać informacji o testach psychologicznych?

Publikacja składa się z trzech części:

W pierwszej znajdują się teksty dotyczące praktyki stosowania testów w organizacjach. Część druga opisuje reguły, którym powinna być podporządkowana praktyka stosowania testów, oraz rozwiązania organizacyjne, które mogą służyć upowszechnianiu tych reguł i gwarantować ich przestrzeganie. Część trzecia – „Vademecum użytkownika testów” – zawiera teksty dotyczące wybranych problemów szczegółowych: kulturowej adaptacji testów, zastosowania Internetu w badaniach testowych, możliwości wykorzystania w biznesie testów ogólnego przeznaczenia oraz opłacalności używania testów w selekcji menedżerów.

Zamów książkę